Code of Conduct 

Hos JE har vi valgt at stille krav til vores leverandører og samarbejdspartner, og dermed sikker os at de overholder vores Code of Conduct.  

 

Lovoverholdelse:

 • Leverandøren overholder lovgivningen i de lande, hvori der opereres - herunder relevante miljø- og arbejdsmiljølove.

Børnearbejde:

 • Leverandøren overholder lovgivningen i forbindelse med anvendelse af arbejdskraft under 18 år.
 • Leverandøren holder ikke børn under 18 år fra uddannelse eller udviklingsprogrammer. 
 • Der er læreprogrammer for børn ml. 12 - 15 år, og de arbejder kun få timer om dagen med lettere arbejde. 
 • Leverandøren afholder sig fra at hyre arbejdskraft under 18 år, hvor arbejdet er til risiko for helbred og sikkerhed.

Tvangsarbejde:

 • Leverandøren afholder sig fra enhver form for tvangsarbejde og sikrer alle arbejdstagere ret til fri personlig bevægelighed. 
 • Ingen arbejdstagere har fået inddraget personlige papirer såsom pas, ID-kort eller rejsedokumenter

Diskrimination:

 • Leverandøren diskriminerer ikke på baggrund af race, køn, farve, seksualitet, sprog, religion eller politisk overbevisning

Helbred og sikkerhed:

 • Leverandøren sikrer tilfredsstillende arbejdsmiljø og beskytter arbejdstager mod ild, farlige kemikalier og partikler   samt ulykker og har i forbindelse med risikobetonet arbejde en sikkerhedspolitik og en procedure, som følges.
 • Der er nødberedskab til at afhjælpe eventuelle nødsituationer på arbejdspladsen i forhold til det omgivne samfund.
 • Leverandøren sikrer nødvendigt beskyttelsesudstyr og undervisning i brugen heraf.
 • Leverandøren har sikret tilfredsstillende sanitære forhold.

Arbejdskonditioner:

 • Leverandøren beskytter mod psykisk, fysisk og seksuelt overgreb og trusler på arbejdspladsen i enhver henseende. 
 • Leverandøren respekterer arbejdstagers ret til privatlivets fred. 
 • Arbejdstid og løn skal overholde landets regler. Det skal være frivilligt at arbejde over, og medarbejderen skal betales for det.

Produktansvarlighed:

 • Leverandøren tager miljøhensyn ved både design, produktion og tests af virksomhedens produkter og søger at beskytte mod ulykker på liv, helbred og sikkerhed.

Korruption og bestikkelse:

 • Bestikkelse må ikke tilbydes, loves, gives, accepteres eller kræves.

Kontakt kundeservice

Telefon: 9717 5599

Prisgaranti

- Vi matcher altid prisen

30 dages fuld returret

- Ved køb af vare uden logo