Værdier

Den helt overordnede ramme for Personligheden i JE.dk er de værdier vi baserer virksomheden på, og såvel bestyrelse, direktion som organisationen i JE.dk skal arbejde indenfor rammerne af kapitalejernes holdning og værdier for virksomheden.

Værdierne tager sit udgangspunkt i de grundlæggende holdninger og tilgange fra ejerens side til grundlaget for at drive virksomhed, ligesom de har en rød tråd til virksomhedens fælles passion og dermed styrke. Værdierne beskriver kravene til virksomhedens gøren og laden i forhold til ejere, medarbejder, kunder, leverandører og det omgivende samfund.

Værdi 1:
Finansiel værdiskabelse

Med det mener vi:

Det er vigtigt for JE.dk A/S, at de løsninger vi leverer til vores kunder, giver dem en finansiel værdi baseret på TOTAL COST OF OWNERSHIP, og som vi kan dokumentere. Dokumentationen er nødvendig, idet virksomheden først og fremmest er en kommerciel virksomhed, som lever af, at vores kunder oplever en værdiforøgelse i samarbejdet med os, der er større end den pris de betaler.

Værdi 2:
Gensidig respekt

Med det mener vi:

Alle mennesker er unikke og med forskellige baggrund, der leder til forskellige holdninger og adfærd (præferencer). Vi respekterer og accepterer dette uden at gøre os til dommere over rigtigt og forkert, dog inden for lovens rammer, men kræver samme respekt og accept ledelse og medarbejdere imellem, medarbejderne imellem og fra vores kunder og leverandører. Vi respekterer og accepterer mennesker uanset køn, religion, politisk overbevisning og fritidsinteresser og forventer at blive mødt med samme respektfulde tilgang.

Vi anvender vores medarbejderes kompetencer, viden og præferencer til en værdiforøgelse af JE.dk A/S og er af den holdning, at vi betaler tilbage ved konstant at fokusere på, at tilføre vores medarbejdere nye kompetencer, ny viden og arbejde med deres præferencer. Det er vigtigt for os, at alle i vores omverden forstår at behandle andre med udgangspunkt i deres præferencer, hvilket vi anser for gensidig respekt.

Værdi 3:
Social ansvarlighed

Med det mener vi:

At vi som virksomhed har et stort socialt ansvar for vores omgivelser, og at vi tager hånd om medarbejdere, der af en eller anden grund, er kommet i en situation, hvor de har behov for vores hjælp.
Samtidig er vi optaget af, at inkludere mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, og minimum 10% af vores medarbejdere til enhver tid vil komme herfra, under den forudsætning, at de og vi respekterer, at vi er en kommerciel virksomhed, hvor alle skal bidrage med indtjening, der ligger over de omkostninger, der er til den enkelte medarbejder. Vi vil være opmærksomme på at mennesker, der udviser en gensidig respekt, også får værdi i vores fællesskab.

Værdi 4:
Afkast på den investerede kapital

Med det mener vi:

JE.dk A/S er en kommerciel virksomhed, som til stadighed ønsker at udvikle vore tilbud til markedet, produktmæssigt og geografisk. Dette kræver kapital, og at vi kan få sat pengene til rådighed fra vores ejere. Vi vil derfor altid have fokus på at opfylde ejernes forventning til en afkastningsgrad på 15 %, og ejerne forpligter sig til at geninvestere al indtjening i selskabet, når EVA overstiger +2.

Kontakt kundeservice

Telefon: 9717 5599

Prisgaranti

- Vi matcher altid prisen

30 dages fuld returret

- Ved køb af vare uden logo